Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via mail door jou of door één van je ouders. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (door de huisarts, het COS, CLB, ziekenhuis…). Tijdens de aanmelding komen de identificatiegegevens en (in het kort) de bewuste problematiek aan bod. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Hier begint de kennismakingsfase.