Kennismakingsfase

Tijdens de kennismakingsfase probeer ik een duidelijk zicht te krijgen op de moeilijkheden en de krachten van het kind of de jongere. We gaan samen op zoek naar wat jij nodig hebt en op welke manier ik jou het beste kan helpen.

Deze fase bestaat uit verschillende sessies. Het inleidend gesprek is een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en/of het kind. Het doel is elkaar beter te leren kennen en een beeld te schetsen van de problemen, maar ook van de positieve krachten van het kind en zijn of haar gezin. Ook ga ik de verwachtingen van de ouders en van het kind na en geef ik een overzicht van het verdere verloop van de procedure. Na dit eerste gesprek volgt een sessie met één van de ouders apart waarin we aan de hand van heel specifieke vragen de ontwikkeling van het kind in kaart brengen. Vervolgens plan ik 2 gesprekken met het kind zonder zijn of haar ouders. Daarin leren we elkaar aanvoelen en gaan we na welke thema’s zullen besproken worden en voor welke methode we kiezen. Tot slot volgt nog één gesprek met de ouders.

Aan de hand van deze gesprekken wordt bepaald welke therapie(ën) zullen toegepast worden in de verdere behandeling van het kind.