Mind To Care

Gehechtheid is een onmisbare bouwsteen in ons “zijn”. De fundamentele ontwikkeling van een kind begint in essentie met de ouder-kindrelatie. In de verdere groei naar volwassenheid worden ook andere relaties aangegaan, de ene al prominenter dan de andere.
Onder de noemer Mind To Care bundelde Katrien Zabeau volgende onderwerpen in een aantal voordrachten die het belang hiervan benadrukken.

  • Een andere visie op psychoanalytische pedagogiek: Opvoedingsondersteuning en psychotherapie, met focus op gehechtheid en temperament.
  • Gehechtheid: De drijvende kracht achter ieders bestaan.
  • De grote eenzame hond: Gehechtheidsproblemen bij volwassenen.
  • Opvoedingsondersteuning specifiek gericht op kinderen met een beperking/chronische aandoening.
  • “Papa, waarom huil je?”: Het belang van “De naam van de vader”.
  • Betrokkenheid van ouders in de psychoanalytische kinderpsychotherapie.
  • Beïnvloedbaarheid van klein en groot: Omgaan met “verkeerde vrienden”.

Als u interesse hebt om (één van) deze voordrachten te organiseren of bij te wonen, kan u steeds telefonisch contact opnemen.