Over Katrien

Katrien Zabeau

Katrien Zabeau (°16/9/1977)

Klinisch psycholoog

(Erkenningsnr. 772113287)

 

Katrien Zabeau is een erkend klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut. Haar expertise ligt hoofdzakelijk op het vlak van de gehechtheid en de ouder-kind relatie.

Specialisatie

 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Opvoeding
 • Verwerkings- en aanpassingsproblemen (trauma, handicap/beperking, echtscheiding, rouw…)
 • Verstoorde communicatie en interactie tussen ouder(s) en kind
 • “Moeilijke” kinderen, cholerisch temperament
 • Pestgedrag, delinquent gedrag
 • Kinderen met een beperking, hun broers, zusjes, ouders en grootouders
 • Kinderen van ouders met een beperking
 • Alleenstaand ouderschap
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Rouwverwerking in het kader van verlies (partner, kind, ouder…)
 • Puberteit (peuter, kleuter, adolescent)
 • Keuzemoeilijkheden

Opleidingen

 • Licenciaat in de Psychologie (VUB, 2001)
 • Licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2003)
 • Getuigschrift postacademische en permanente opleiding Bemiddeling (Universiteit Gent, 2007)
 • Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen (Hogeschool Gent, 2013)
 • Vorming Blij, bang boos (VCOK, 2014)
 • Vorming Baby’s troosten (VCOK, 2014)

 

 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Lid van de Psychologencommissie