Waarvoor?

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende thema’s. Uiteraard help ik je ook graag verder met niet opgesomde problemen.

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Relationele stoornissen
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerkingsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en -stoornissen
 • Automutilatie
 • Faalangst
 • Stemmingsschommelingen
 • Prikkelbaarheid
 • Geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Pesten
 • Emotionele klachten: angst, depressie, somberheid, eenzaamheid…
 • Verwerking van trauma
 • Slaapproblemen
 • Adoptie, pleeggezin
 • Agressie
 • Spijbelen
 • Psychosociale problemen
 • Rouwproces
 • Scheiding
 • Middelengebruik
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Eetproblemen en -stoornissen