Werkwijze

De aanmelding gebeurt telefonisch via 0477/29 71 98. Dit kan geheel op eigen initiatief of na doorverwijzing door huisarts, COS, CLB, ziekenhuis… Tijdens deze aanmelding komen de identificatiegegevens en (in het kort) de bewuste problematiek aan bod. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste gesprek.

Tijdens dat gesprek brengen we samen in kaart wat de sterktes en de moeilijkheden van de onderlinge relatie(s) tussen de betrokkenen zijn. Op basis daarvan formuleren we de nodige werkpunten en gaan daar vervolgens mee aan de slag. Dat kan via video- of telefoongesprek, of face-to-face in mijn spreekkamer.